YETKİNLİKLERİMİZ

Sera Group olarak, işe alım süreçlerimizde en çok önem verdiğimiz kriterlerden birini yetkinlikler oluşturur. Adaylarımız hangi departman için değerlendirilirse değerlendirilsin, adaylarımızın aşağıdaki 7 ana yetkinliğe sahip olması önemlidir.

Sera Group'da görev yapan tüm çalışanlardan aşağıda açıklanan yetkinliklere, pozisyonların gerektirdiği düzeyde, sahip olmaları beklenir.

İşe alış süreçlerimizde, performans değerlendirme döneminde, gelişim ve kariyer planlamalarının oluşturulmasında pozisyonun gereklilikleri ile kişinin sahip olduğu yetkinlik düzeyleri dikkate alınır. 

Karşılaşılan problemleri ve sebep sonuç ilişkilerini analiz edebilme, çözüm önerileri geliştirebilme ve doğru karar alabilme.

Yapılacak işlerin önceliklerini hedeflere göre tanımlar, gerektiğinde önceliklerde ayarlama yapar, kaynakları koordine eder ve kullanır. 

Tüm çalışmalarda kuruluşun müşterilerinin
(iç ve dış müşteri) tatminini temel alma.

Yenilikleri takip ederek fırsatları görür, kalıpların dışında düşünür, farklılık yaratır, yaratıcı fikirleri hızla değerlendirerek analiz eder ve harekete geçer.

Ortak hedefe yönelir, dayanışma ile takım başarısına katkıda bulunur, takım içinde motivasyonu yüksek tutar
ve bağlılık sağlar.

Ortak amaç doğrultusunda hareket etme, performansı artırma yönünde motive etme ve yönlendirme.

 

Vizyonerdir, geniş bakış açısı ve öngörü yeteneği ile uzun vadeli düşünür, önceliklerini belirleyerek planlama yapar ve ekibini yönlendirerek kaynakları verimli kullanır