Projeler
PROJELERHayatı güzelleştiren projeler için çalışıyoruz
Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi ve Uygulamalı Deniz Eğitim Merkezi / Tuzla, İstanbul

TEKNOLOJİSİ VE TASARIMIYLA ÇAĞDAŞ EĞİTİMİN SİMGESİ.

Değer katmak için buradayız.

Piri Reis Universitesi Denizcilik Fakültesi ve Uygulamalı Deniz Eğitim Merkezi 2. Kampüsü denizcilik üzerine yüksek öğretim ve uygulamalı sürekli eğitim veren bir vakıf üniversitesidir.

Dünyada ilk yirmide olan, Türkiye’de ise emsali bulunmayan Denizcilik Üniversitesi çağdaş eğitimin simgelerinden biri haline gelmeyi amaç edinmiş bir kuruluştur. Ayrıca, bulunduğu bölgeye çevresel değer katacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Ülke standartlarının üzerinde kriterlere sahip BREEAM sertifikasını kampüs genelinde ve proje bazında VERY GOOD (En İyi) seviyesinde almıştır. Bu sertifikasyon ile ülkenin kalkınmasında da büyük rol oynayacak olan üniversitenin yapımı ve işletmesi sırasında çevreye verilebilecek zararı minimumda tutmak için ekstra özen gösterilmektedir.

Beş binadan oluşan Denizcilik Fakültesi, konferans salonu, spor ve sosyal tesisleriyle, 1500 ögrenciye eğitim verebilecek bir yapı oluşturmaktadır.

Üç binadan oluşan Uygulamalı Deniz Eğitim Merkezi (UDEM)’de; simülatörler, laboratuvarlar, atölyeler, eğitim havuzu ve ilgili idari birimler bulunmaktadır. Üniversite, sanal ortamda gemi similasyonlarıyla ve demo tipi labaoratuvarlarda gemi kullanım, bakım ve onarım eğitimleri verilmek üzere tasarlanmıştır.

İki işlevli olarak tasarlanan eğitim havuzu, hem yüzme amaçlı kullanılabilmekte, hem de bir dalga simülatörü olabilmektedir. Öğrencilere denizde kurtarma ve hayatta kalma tekniklerinin öğretileceği eğitim havuzu, aynı zamanda balık-adam yetiştirmek için de kullanılacaktır. 

Çevreci Kampüs

25.715 m2 arsa üzerinde 52.000 m2 inşaat alanına sahip projenin 7.734 m2‘si bitki örtüsü olacak şekilde tasarlandı. 

Dünya denizcilik eğitimi, çevre ve deniz kirliliğine önem veren MARPOL / SOLAS vb kurallarla çevrelenen PRU , BREEAM sertifikasına sahip ilk eğitim-öğretim binasıdır. Binanın temel özellikleri arasında; Doğal kaynaklar sisteminin kurulması binayı kullanılır kılacaktır; güneş enerjisi, güneş, elektrikli pil, en uygun şekilde aydınlatmayı sağlar. Çevre düzenlenmesi planlarında minimum su olacak şekilde tasarlanması gerekir, inşaatta kullanılan malzemelerin geri dönüşümü yapılabilen özel malzemeler olması gerekmektedir. Trijenerasyon santrali kullanımı bu özel sistemden bir tanesidir. Trijenarasyon sistemi gaz ve dizel jenaratörelerden çıkan atık ısı ile ısınmayı sağlar ve hava kirliliğini en az seviyede tutar. Bunun yanı sıra, emmeli soğutma ve su kaynaklı ısı pompası kirli suyu kullanarak kampüs içinde ısınma verimliğini artırır, bu da sulamanın çevresel faktörü olarak sayılabilir. Piri Reis Üniversitesi Yeşil Kampüs, Tuzla Marmara Denizi kıyısında 30 dönümlük arazi üzerinde yaklaşık 60.000 m2 kapalı eğitim binaları hacmi ile; A, B, C, D Bloklar olmak üzere 4 ayrı bloktan oluşuyor.

Her bir bloğun skorları ayrı ayrı olarak “Çok İyi” değerlendirilmiştir. (aşağıda)

A Blok Skoru; 68,89

B Blok Skoru; 62,37

C Blok Skoru; 64,46

D Blok Skoru; 67,22

Temel yapı maliyeti; 342.342 USD / m² 

Hizmetler maliyetleri; 46.154 USD / m² 

Dış İşleri; 32.307 USD 

Brüt kat alanı - sitenin 60000 m²

 Toplam alan - 6 hektarlık

Fonksiyon alanları ve bunların boyutu (m²) = 60.000 m2 kapalı antrenman hacmi ile 4 ayrı bloktan oluşuyor; A, B, dolaşımın C, UDEM Blokları

 Alan (m²) = 8596,23 m2

Depolama Alan (m²) = 1267,66 m² Öngörülen

 Elektrik tüketimi - 5728285 kWh / yıl Öngörülen fosil yakıt tüketimi - 0

Öngörülen 42 su kullanımı tahmin 18,25 m³ / kişi / yıl

% yağmur suyu veya gri su tarafından sağlanacak - yenilenebilir enerji üretim - öngörülen su kullanımı  30.858 kwh / yıl                                                                                                                

Sera Yapı projenin ana yüklenicisidir ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi'ne sahiptir.İnşaat sürecinde çevresel etkileri azaltmak için tüm ISO 14001 gereklilikleri entegre edilmiştir. Ayrıca, şantiye gereksinimi ve kontrol listeleri ile uyumun yönetilen BREEAM Uluslararası 2008 kılavuzu, Man 2 Düşünceli Kurucular ve Man 3 maddesi  Şantiye Etkileri. A2 ve A3 listesi tüm gereksinimleri şantiyede uygulanmaktadır.

Sera Yapı'nın çevre malzemelerin politikasına göre; inşaat sırasında tüm malzemeler yerli tedarikçilerden satın alındı ve sorumlu kaynaklı malzemeler kullanıldı. Düşük küresel ısınma potansiyeli malzemeler ile toksik içermeyen malzemeler ve soğutucular sağlıklı ortamsağlamak için kullanıldı.

Sera Yapı ana operasyonlarını kapsayan bir Çevre Yönetim Sistemi uygulamaktadır. EMS ISO 14001 / EMAS standardı tarafından onaylanmıştır. EMS, atık yönetimi ve atık minimizasyonu uyarınca geri dönüşüm malzemelerin kullanılması ile sahada uygulanan ve malzemelerin yeniden kullanımıdır. Piri Reis Üniversitesi şantiyesi  hava / toz kirliliğinin minimize edilmesiyle ilgili uygulama usullerini kabul eder. Bunlar aşağıda sıralanmıştır;

-İnşaat öncesi dönemde, kazıdan çıkarılacak olan topraklar hava kirliliğinin en aza indirgenmesi ve tozu önlemek için belediyenin geri kazanım ve depolama tesislerine gönderildi. Bazıları çevre düzenlemesi için şantiyede depolandı, çünkü; kil içermesi çevre düzeni için kullanışlıdır.

-Toz kirliliğinin önlenmesi için, sulama yöntemi, düzenli olarak sıcak havalarda yolların aşağı bastırmak için kullanılmıştır. Kışın stabilize malzemeler çamuru saha için kullanıldı ve ayrıca arabaların çamurlu tekerlikleri sahanın çıkışında çevre kirliliğini önlemek amacıyla yıkandı.

-Toz maskeleri, iş sağlığı ve güvenliği malzemeleri kullanılmış ve kapalı inşaat alanları inşaat yapımı  yıkımdan oluşan tozu önleme açısından taranmıştır.

Piri Reis Üniversitesi Denizclik Fakültesi, güverte ve mühendislik bölümünde ticaret filolarının eğitim ve öğrenim gördüğü özelleştirilmiş bir kurumdur. Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği Bölümü "Gemi Mühendisliği Lisansı" na sahip olacak mühendis subaylar yetiştirirken Güverte departmanında, güverte görevlileri "Deniz Ulaştırma ve İşletme Lisans" diploması yolunda eğitiliyorlar.

Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi tarafından düzenlenen Dereceler ve sertifikalar tamamen  Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları ile uyumludur.(Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından belirlenen standartlar)

Denizcilik üniversitesi dünyada ilk 20 üniversite arasında yer almakta ve modern eğitimin öncüsü olmayı hedeflemektedir. Üniversite bölgesinde bir fark yaratmak için tasarlanmıştır. Son teknoloji ile üniversite ülkenin standartları üzerinde, kendi enerji ihtiyaçlarını üretecek.

Denizcilik Fakültesinde konferans salonu, spor ve dinlenme tesisleri bulunmaktadır  ve 4.500 öğrenci kapasiteli beş binadan oluşur. Proje 25,715 m² arsa içinde 52.00 m² inşaat tabanına sahiptir ve bu arazinin 7,734 m² projede yeşil alan olacak şekilde tasarlanmıştır.

Simülatörleri, laboratuvarlar, atölyeler, eğitim havuzu ve idari ofislerinden oluşan Uygulamalı Denizcilik Eğitim Merkezi (UDEM)'dir. Üniversite sanal gemi simülasyonları, test laboratuvarı gemi navigasyon ve gemi bakım eğitimleri karşılamak için tasarlanmıştır

                                                            Bölge Listeleri / Kapasiteler

Sınıflar: Bilgisayar ile 81 / Toplam 4,957 m2

Derslik: 4 / Toplam 320 m2

Harita Derslik: 6 / Toplam 633 m2

Laboratuvarlar: 22 / Toplam 2.154 m2

Fizik ve Kimya Laboratuvarı: 4 / Toplam 358 m2

Gemi Motor Atölyesi: 1 / Toplam 250 m2

Makine Atölyesi: 1 / Toplam 311 m2 360 °

 Simulator: 3 / Toplam 496 m2

IBS / Liman Elleçleme / Tanklar Simülatörleri: 7 / Toplam 967 m2 GMDSS / LCHS / ERS / PC 1 2 / Arpa Radar / Crane A.Ş.

Konferans Odası (738 kişi): 1 / Toplam 920 m2

Auditorium (200 kişi): 1 / Toplam 220 m2

Seminer Odaları (80 kişi): 2 / Toplam 800 m2

Kapalı spor salonu (280 seyirci kapasiteli): 1 / Toplam 1055 m2

Eğitim Havuz (162 seyirci kapasiteli): 1 670 m

                                                         KAPASİTELER

23.500 öğrenci 170 personel kapasiteleri

91 otopark alanı 175 döngüsü depolama alanları kapasiteleri

1.000 m3 su depo kapasiteleri 3.500 öğrenci 170 personel kapasiteleri 91 otopark alanı 175 döngüsü depolama alanları kapasiteleri 1.000 m3 su deposu 3.500 m2 makine dairesi 4.685.000 W toplam soğutma kapasitesi 4.250.000 W toplam ısıtma kapasitesiosu 3.500 m2 makine dairesi 4.685.000 W toplam soğutma kapasitesi 4.250.000 W toplam ısıtma kapasitesi

                                           ISITMA-SOĞUTMA ENERJİ İKMALİ

Bina ısıtma enerjisi bir trijenerasyon sistemi ile imal edilecektir. Sistem EU GMP direktifinde belirtilen asgari standartları karşılar.

Bina elektrik% 40 trijenerasyon sisteminden geliyor. Isıtma ve soğutmada doğal gaz kullanılır.

Toplam bina ısıtma talebi ............... .3.703.322 W ü Toplam bina elektrik talebinin ............ ..4 MW ü trijenerasyon sistemi .. 1600 kVA ü Birim miktarı ile üretilen Elektrik: 2 (800 kWe her) ü Toplam ısıtma kapasitesi (95-75 ° C): Elektrik verimlilik ü 1.600 kWh (Minimum):% 45 ü Isıtma verimi (Minimum):% 50 ü Toplam verimlilik (Minimum):% 95

Binaların soğutma enerji kojenerasyon sistemi ile çalışacak 2 adet emme chiller tarafından tedarik edilecek

Soğutma kapasitesi (her biri): 560 kW (2 adet

Jeneratör çalışma sıcaklığı: 95-75 C

                                                  SICAK SU ISITMA İÇİN GÜNEŞ PANELLERİ

Sıcak su, çatıda bulunan güneş panelleri tarafından tedarik edilecek

Toplam bina evsel sıcak su ihtiyacı ............... .: 10,586 l / saat ü Güneş panelleri sıcak su kapasitesi ............... .: 11,000 l / saat ü Güneş panelleri sıcak su ısıtma kapasitesi:. (11.000 / 3600) x4,18x (45-10) = 447 kW ü bina toplam ısıtma kapasitesi = 3,703 kW 447 / 3,703 = toplam ısıtma kapasitesi binanın 0,12 ü Güneş panelleri tedarik% 12

                                                      Gri Su Geri Dönüşüm Sistemi

Tüm gri su, ayrı bir gri su borusu hattı ile duş ve lavabolardan,ve PRU binalarının (A, B, C ,D blokları) içinde WC / pisuar yıkama talebi karşılamak için geri dönüşümlü tahsil edilecektir.

GRİ SU İHTİYACI HESABI İÇİN WC ve Pisuar ü Kullanıcı numarası: 2764 kişi ü WC kullanım sayısı: pisuar kullanım 2764 x 1,3 = 3593 kullanım ü sayısı: (2764/2) x2 = 2.764 kullanılması ü WC rezervuar kapasitesi: 3 lt / ü Pisuvar sifon kapasiteyi kullanmak: 3593x3 = 10779 lt: 1 lt / ü Toplam WC su talebini kullanın. ü Toplam pisuar su talebi: 2764 x 1 = 2764 lt. ü WC & pisuar yıkama = 13.543 lt Toplam gri su talebi. ü Gri su tankı kapasitesi: 109.000 lt